Olie industrie
Afrika : bijstaan client in bemiddelingsproces met IFC Ombudsman (CAO)
Europa : stakeholder engagement en risico communiatiestrategie rondom vervuild grondwater
Azië: voorbereiding onderhandelingen olie exploratie met inheemse volkeren

Mijnbouw
Nederland : ontwerp en implementatie beleid Conflict Mineralen Dodd Frank / OECD
Afrika : ontwerp en onderhandeling clausules mijnbouwwet
Afrika : adviseren civil society op omgevingsvonvenanten (Community Development Agreements)

Gas en schaliegas industrie
Nederland : ontwerp societal impact assessment, advisering op gebied van stakeholder engagement
Nederland : ontwerp Joint Fact Finding en een legitiem toezichthoudend multi-stakeholder board

Grondstoffenindustrie algemeen : 
onderhandeling financiële clausules EITI 2013 standaard
onderhandeling sociale clausules Equator Principles 2012
onderhandeling sociale clausules Better Coal 2013
ontwerp en gedetailleerd ontwerp multistakeholder Board EITI Nederland

Wind energie
Nederland : caucus beleidsbemiddelingsproces 28 stakeholders industrie, civil society en overheid

Chemische industrie
Nederland : ontwerp multistakeholder omgevingsoverleg / communicatie

Mediation algemeen
Afrika : setup interreligieuze dialoog tussen Islam  en Christenen

Geïnteresseerd in wat Social License voor u kan betekenen ?