Theorie

Grootschalige projecten met een significante impact op gemeenschappen kunnen te maken krijgen met weerstand vanuit de directe omgeving en vanuit de maatschappij, zeker wanneer gebruik gemaakt wordt van een technologie met controverse, wanneer sprake is van een cumulatief effect of wanneer het vertrouwen van de burger in de initiatiefnemer of sector laag is, zelfs wanneer het project voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving. De relatie burger-overheid-private sector kent een bijzondere dynamiek. driehoek

Idealiter zou wet- en regelgeving de publieke opinie moeten representeren. In praktijk blijkt de publieke opinie sneller te veranderen dan wetgevingsprocessen kunnen bijbenen. Op gemeenschapsniveau ontstaat onrust om een vermeend project met een negatieve impact. Lokale bestuurders die dicht bij de burger staan en graag herkozen willen worden komen op eerdere toezeggingen terug, waardoor ook de verticale bestuurscohesie wordt geraakt. Dit kan uiteindelijk leiden tot uitstel en zelfs afstel van vergunningBoutilier NLverlening, met hoge kosten als gevolg. Hieronder vallen niet alleen investeringen en juridische kosten, ook reputatieschade van de private sector en de overheid heeft uiteindelijk een negatieve invloed op de economie en bestuur.

 

Er zijn drie belangrijke fases voor het verdienen en onderhouden van uw Social License

  1. begrijpen van uw huidige Social License niveau
  2. opbouwen van geloofwaardigheid en vertrouwen bij uw belangrijke stakeholders
  3. onderhandelen en naleven van een overeenstemming of convenant

Het is belangrijk de impact van uw project op uw belangrijke stakeholders te doorgronden. Social License gebruikt een mix van beproefde methoden, waaronder

  • het analyseren van uw huidige social impact assessment en het meten van sentimenten met behulp van social radars, zoals Finchline of Meltwater
  • het gebruik van gerichte interviews om de visies van interne en externe stakeholders in kaart te brengen, gebaseerd op sociale technieken en het werk van John Rawls en Peter Sandman
  • profilering en mapping van stakeholders
  • de social license hierarchie, ontwikkeld door Robert Boutilier et al

Wanneer uw project zich in 2016-06-11de rode zone bevindt, wordt het conflict inzichtelijk gemaakt met de Escalatie ladder van Friedrich Glasl.

 

De tweede fase is het verkrijgen of herwinnen van uw publieke acceptatie. Dit is een proces van het bouwen van relaties, herstel van geloofwaardigheid en vertrouwen en het vinden van gemeenschappelijke belangen. Het hart van deze Mutual Gains theorie is ontwikkeld door de Universiteit van Harvard en wordt gebruikt in bemiddelingsprocessen, zoals die door de MFN en Prof. Dr. Alex Brenninkmeijer zijn beschreven.  Het komt neer op het scheiden van belangen en standpunten, het vergroten van de oplossingstaart en het redelijk verdelen ervan. Het is geen Zero Sum game !

De gepolariseerde discussie vindt vaak plaats tussen voorstanders en tegenstanders. Het is van belang zwijgende-meerderheideen legitiem proces te ontwerpen waarbinnen ook de stakeholders van de zwijgende meerderheid in een geloofwaardige verhouding worden betrokken. Vaak wordt gebruik gemaakt van een focusgroep die representatief afgespiegeld is van bewoners uit de riscocontouren van uw projetc, mbv sociaal-wetenschappeijke methodes. Zo krijgt de besluitvorming veel meer nuance, er wordt voorkomen dat een kleine groep lijkt te spreken namens de gehele gemeenschap. Van belang is wel dat zo’n proces deskundig wordt voorgezeten.

Discrete cauci worden gehanteerd om de waarden en normen van uw stakeholders te kennen en standpunten van belangen te scheiden. Ook wordt een geschikt proces gekozen om tot een gedragen akkoord te komen.

Ook interne stakeholders worden betrokken, aangezien juridische, technische en PR afdelingen soms verschillende inzichten hanteren over publieke acceptatie.

2016-06-12

De derde fase is om geloofwaardigheid en vertrouwen te borgen door een akkoord waarvan de naleving met elkaar wordt gecontroleerd. De vorm van het akkoord varieert in zwaarte van project en problematiek, en kan variëren van een informele afspraak tot en met een tri-partiet convenant tussen bedrijf, gemeenschap en overheid. 

De meer complexe overeenkomsten kunnen worden bestuurd door een multi-stakeholder board waarbij legitieme vertegenwoordigers van gemeenschap, bedrijf en overheid toezicht houden op naleving van het akkoord. Social License kan u helpen met zowel het ontwerp hiervan als selectie van legitieme vertegenwoordigers.

Het logo van Social License is een bow-tie, een concept uit het risico management. Samenvattend ziet dat er zo uit, ook bij sociaal risico management geldt dat voorkomen beter is dan genezen !

 

 

 

 

 

 

ZIE OOK DE ENGELSTALIGE WEBSITE