Training

Nut en noodzaak van publieke acceptatie wordt vaak verschillend begrepen door financiële, technische, juridische en communicatie-afdelingen. Social License biedt algemene en maatwerktrainingen gebaseerd op Good International Industry Practices (GIIP) en de laatste academische inzichten.

Trainingen kunnen worden aangeboden op projectniveau, zoals de Social Impact Assessment, op organisatieniveau, zoals het integreren van sociale en politieke risico’s in een risicobeheerssysteem en op meta-niveau; het ontwikkelen van een eigen participatierichtlijn voor bijvoorbeeld een gemeente

Externe Belanghebbenden

Het kennen van uw belangrijkste stakeholders, het begrijpen van hun waarden, overtuigingen en meningen, wat hun onderlinge relaties en coalitiemogelijkheden zijn, weten in welke culturele context wordt geopereerd en welke vroegere of cumulatieve impacts relevant zijn, Social License kan u helpen hen beter te begrijpen en bij besluitvormingsprocessen de juiste legitieme stakeholders te kiezen. Ook mediationtechnieken zoals caucus, pendelbemiddeling en Joint Fact Finding worden door Social License aangeboden

Risico Management Systeem

Social License helpt u uw sociale risico’s te integreren in uw ERM-systeem, gebaseerd op de de beste internationaal beproefde werkmethoden (o.a. ISO, IFC, COSO) met de kernelementen beleid; identificatie en classificatie van risico’s en effecten; management programma’s; organisatorische capaciteit en competentie; calamiteitenplannen; participatie van belanghebbenden en monitoring en evaluatie.