Het belang van publieke acceptatie

Belangrijke studies laten zien dat politieke en stakeholder gerelateerde risico's groter zijn dan elke andere ongeplande risicofactor. Belangrijke stakeholders zoals milieugroeperingen, omwonenden en andere NGO's hebben krachtige mogelijkheden om investeerders en politici naar hun parallelle waarheden te laten luisteren. Vergunningen worden hierdoor mogelijk vertraagd of niet meer afgegeven, bedrijfsreputaties lopen averij op en miljoeneninvesteringen komen in gevaar.
Sociale risico's zullen groter worden in onze in toenemende mate verbonden wereld. Wanneer uw experts significant van mening verschillen met uw belangrijke stakeholders, zult u een Social License moeten verdienen en handhaven. Daarom is voor de nieuwe Omgevingswet een participatieplan voor complexere projecten verplicht. Dit verlangt een diep inzicht in de opvattingen, waarden en belangen van uw stakeholders en in de politieke besluitvormingsprocessen rondom uw project op alle niveaus.

VOOR MEER INFORMATIE

Meer informatie over projecten en klanten

Meer informatie over mij

Diensten

Training

Nut en noodzaak van publieke acceptatie wordt vaak verschillend begrepen door financiële, technische, juridische en communicatie-afdelingen. Social License biedt algemene en maatwerktrainingen gebaseerd op Good International Industry Practices (GIIP) en de laatste academische inzichten.

Trainingen kunnen worden aangeboden op projectniveau, zoals de Social Impact Assessment, op organisatieniveau, zoals het integreren van sociale en politieke risico’s in een risicobeheerssysteem en op meta-niveau; het ontwikkelen van een eigen participatierichtlijn voor bijvoorbeeld een gemeente

Externe Belanghebbenden

Het kennen van uw belangrijkste stakeholders, het begrijpen van hun waarden, overtuigingen en meningen, wat hun onderlinge relaties en coalitiemogelijkheden zijn, weten in welke culturele context wordt geopereerd en welke vroegere of cumulatieve impacts relevant zijn, Social License kan u helpen hen beter te begrijpen en bij besluitvormingsprocessen de juiste legitieme stakeholders te kiezen. Ook mediationtechnieken zoals caucus, pendelbemiddeling en Joint Fact Finding worden door Social License aangeboden

Risico Management Systeem

Social License helpt u uw sociale risico’s te integreren in uw ERM-systeem, gebaseerd op de de beste internationaal beproefde werkmethoden (o.a. ISO, IFC, COSO) met de kernelementen beleid; identificatie en classificatie van risico’s en effecten; management programma’s; organisatorische capaciteit en competentie; calamiteitenplannen; participatie van belanghebbenden en monitoring en evaluatie.

DE THEORIE ACHTER PUBLIEKE ACCEPTATIE

Bruggen bouwen

Laatste nieuws

Quick Scan Social Licence to Operate

Deze Quick Scan geeft in 5 minuten een indruk van de Social License rondom uw project en bedrijf en de status van uw huidige maatregelen. U kunt de scan hier downloaden. Graag bespreek ik vrijblijvend en op discrete wijze met u de resultaten.

Parlementaire geschiedenis omgevingswet

Op 17 juni 2014 is het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, waar het op 1 juli 2015 met een ruime meerderheid is aangenomen. Op 22 maart 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen en op 26 april 2016 is de wettekst in het Staatsblad verschenen. De Omgevingswet zal volgens de huidige planning in […]

interview Delta TU Delft

‘Draagvlak ontstaat niet door goed te rekenen’ Voor grote projecten in de olie-, gas- en mijnbouwindustrie ontbreekt nogal eens maatschappelijk draagvlak. Eelco de Groot, onlangs aangesteld als fellow, wil studenten leren dat hier meer voor nodig is dan goed rekenen. Of: hoe het door oorlog geteisterde Congo een ‘Delftse jongen’ richting politieke besluitvorming duwde. U […]