Monitoring & Evaluatie

Conflicten kunnen ontstaan door onenigheid over het proces, over de feiten, over de waarden of over aspecten die zich buiten het project of in het verleden hebben afgespeeld. Social License kan u bijstaan met social audits en reviews op projectniveau, het sonderen van bepaalde stakeholders of meteen onafhankelijke evalutie, die technisch adequaat is en tevens bijdraagt aan herstel van de relatie

Business to community mediation

Wanneer de preventie van sociale risico’s faalt, is mediation een kosteneffectief middel om een dure rechtsgang en het counteren van negatieve publiciteit of politieke aandacht te voorkomen.

De lagere kosten, de hogere snelheid, het heft in eigen handen, het behoud van de relatie en het bereiken van een duurzame(re) oplossing van het conflict zijn de belangrijkste voordelen van mediation.

Social License hanteert een faciliterende en evalutieve stijl en kan u bijstaan met bijvoorbeeld een caucus, pendelbemiddeling of Joint Fact Finding, om zo tot werkbare afspraken met omwonenden en belangengroepen te komen.

Risk Management System

Social License assist you integrating social risk management into your existing ERM-system based on international best industry practices (e.g. IFC) with key elements including policy; identification and quantification of risks and impacts; management programs; organizational capacity; stakeholder engagement and monitoring and review.

External Engagement

Knowing who your important stakeholders are and understanding their values, beliefs and opinions is essential, as well as in which cultural context they operate, what historical or cumulative impacts are relevant and what their relation and coalition power is. Social License delivers deep insight and a legitimate and effective selection of social representatives.

Training

Your internal stakeholders may have different views on the necessity and ways to manage public acceptance for your complex project.

Social License offer trainings on Social Impact Assessment, Stakeholder Engagement and Social Risk Management Systems in line with industry best practices and with the latest academic insights.